L’AFA

L’AFA de l’escola Les Acàcies som una associació, sense ànim de lucre, que agrupem les mares i pares dels alumnes de l’escola amb el propòsit principal de col·laborar amb l’escola per complementar la tasca educativa dels nens i nenes. Actualment més d’una trentena de famílies col·laborem activament per tal de:

 • Donar serveis a les famílies, amb serveis com l’acollida matinal, l’organització d’activitats extraescolars i de casals, la recaptació de fons per les colònies escolars amb activitats per St. Jordi, entre d’altres
 • Potenciar les activitats lúdiques entre les famílies vinculades a l’escola, amb l’organització de festes per Nadal i fi de curs o la proposta de sortides de cap de setmana i excursions
 • Ser presents i fer sentir la nostra veu en les entitats i organismes vinculats com la Plataforma en Defensa de l’Escola Pública, la Coordinadora d’Entitats del Poblenou o la FAPAC.
 • Buscar la millora constant de l’escola, participant en els seus òrgans de govern i col·laborant en la dotació d’equipaments com ara pissarres digitals, ordinadors portàtils i  proteccions.

Les persones membres de la Junta són:

 • Pilar Zapata, presidenta
 • Núria Gracia, secretària
 • Beatriz Pascual, tresorera
 • Joan Preñanosa, vocal de Manteniment
 • Gabriela Coderch, vocal de Barri
 • Georgina Llongueras, vocal de Comunicació
 • Marisa Planells, vocal d’Escola Inclusiva
 • Ida Fiorillo, vocal d’Hortet EcoAcàcies
 • Dara Luskin, vocal de Sortides
 • Sandra Sánchez, vocal d’Extraescolars
 • Inma Hurtado, vocal d'Acollida
 • Silvia Saavedra, vocal de Festes
 • Barri: L'escola està molt vinculada amb el barri del Poblenou, per tal d’afavorir la cohesió. Com a AMPA som presents en nombroses associacions com ara la Plataforma en Defensa de l’Escola Pública al Poblenou, la Coordinadora d’entitats i creem vincles participant conjuntament amb d’altres AMPA'S en actes com la Festa Major del Poblenou, la Rua de Carnestoltes, trobada de capgrossos amb el Lope i la Sàvia, i en iniciatives com el Camí Escolar.
 • Comunicació: Donar suport a la difusió de la tasca que porta a terme la Junta i les diferents comissions de treball i de les activitats i serveis que s'organitzen des de l'AMPA. La pàgina web i el Facebook són els canals de comunicació que es gestionen des d'aquesta comissió.
 • Escola Inclusiva: Proposar i repensar l'escola dels nostres fills i filles, projecte pati, llibres coeducatius i no sexistes per Sant Jordi, etc.
 • Extraescolars: Organitza i coordina les activitats extraescolars adreçades a nens i nenes (bàsquet, iniciació a l’esport, futbol, karate, patinatge, arts plàstiques, dansa, funky, anglès), pares i mares (dansa i futbol) i famílies (percussió Atabalats, grup de tabalers de l’escola).
 • Acollida: Organitza i coordina el servei d'acollida. Forma part de la comissió d'extraescolars.
 • Festes: Organitza i coordina les activitats festives més importants de l'any (Nadal, Carnestoltes, fi de curs).
 • Hortet EcoAcàcies: Manteniment i cura de l'hort de l'escola. Promou i fomenta les activitats relacionades amb Eco-Acàcies conjuntament amb l'escola.
 • Manteniment: Organitza i coordina el bon manteniment dels diversos espais.
 • Sortides: Organitza i fomenta diverses sortides familiars per compartir espais amb tots els pares i mares de l'escola i aconseguir una millor coneixença (Arbúcies, Neu, etc).

INFORMACIÓ I DOCUMENTS DE L'AMPA ESCOLA LES ACÀCIES